fbpx
Jaapani keel
8. juuli 2018
Milliseid keeli peate reisimiseks teadma?
14. dets. 2018

lastele võõrkeelte õppimine

Võõrkeelte õppimine: keeletunnid lastele

Esimene keel ehk emakeel areneb lapsel välja kolmandaks eluaastaks. Sellises varajases vanuses on õppimise protsess  kõige tõhusam, mida tõendavad ka professor I.L. Bim juhendamisel läbiviidud uuringute tulemused ja haridusmetoodikate autor E.I. Negnevitskaya. Just sellepärast soovitavad Tallinna linna ABC keeltekooli õpetajad alustada võõrkeelte õppimist, kui lapsed on 4-aastased. Väikesed kuulajad ootavad interaktiivseid tunde, lõbusaid mänge, vestlusi välisriikide külalistega ja arendavaid suviseid keelelaagreid.

Võõrkeelte õppe võimalused Tallinna lastele

Turistide ligitõmbamiseks ja tööealise elanikkonna arvu suurendamiseks lihtsustavad mõned riigid välismaale sisenemist, kaotavad ära viisarežiimi. Lapse kohanemise kiirendamiseks uutes tingimustes peab laps olema suuteline kõnebarjääre ületama. Võõrkeelte õppimisele suunatud Tallinna ABC keeltekool pakub intensiivkursuseid lastele:

 • inglise;
 • saksa;
 • prantsuse;
 • eesti;
 • hiina;
 • hispaania;
 • itaalia;
 • jaapani.

Võõrkeelte õpetamine algajatele Eestis vastab maailma standarditele. Oluliseks eeliseks Tallinnas õppimisele on kõrgemad õppeasutused, kes väljastavad Euroopas kehtivaid diplomeid. Soov jääda igaveseks siia kaunile maale, annab suuri võimalusi ja perspektiive.

Lastele võõrkeelte õpetamine ABC keeltekoolis

Kui lapsel on oskus oma mõtteid selgelt väljendada ja sõnastada, suudab keskenduda 15 minutiks või kauemaks ning näitab üles ka soovi saada uusi teadmisi, on aeg mõelda tema edasise hariduse omandamisele. Võõrkeeli Tallinnas ABC keeltekoolis õpetatakse tõhusa väljatöötatud programmi kaudu väiksematele lastele ja koolilastele, kes saavad järgmised teadmiste tasemed:

A1. Lihtsamad väljendid tervitamiseks ja hüvastijätuks, viisakusväljendid, kuidas paluda abi. Väike turist oskab tutvuda teiste inimestega, tutvustada end, minna lähimasse kauplusesse toidukaupu ja esmatarbekaupu ostma. Sõnavara piirdub igapäevaste vajadustega, märkide lugemisega, lühikeste kirjutustega, reklaambrošüüridega.

A2.  Algaja kohaneb kõnekeelega vestluses, moodustab lihtsaid lauseid, vastab küsimustele, mis on seotud pere, hobide, riiklike pühadega. Kui laps kaob ära, suudab ta hõlpsalt möödujatelt teed küsida, suudab orienteeruda suunavate viitade järgi.


B1. Enesekindel keelekesutaja, kes suudab ilma suurema vaevata saada infot kuulamise kaudu, suhtleb teise riigi esindajatega, teab grammatikareeglite ülesehitust. Laps suudab kirjutada lühikesi jutukesi, saab aru ajaleheartiklite sisust, uudistevoost, videodest.

B2 Keeleliselt ja loogiliselt mõtlemiselt kõrgem tase. Andekad või lapsed kes, kes varajases eas on elanud välismaal ja oskavad seetõttu võõrkeelt kõrgemal tasemel.

Lisaks tavapärastele testidele valmistab ABC keeltekool ette lapsi ette tsentraliseeritud rahvusvaheliste IELTS-i ja TestDaF-testide jaoks saksa ja inglise keeles. Edukalt läbitud eksami tulemus annab sertifikaadi, mis omakorda annab õiguse käia Ühendkuningriigis ja Saksamaal koolieelses õppeasutuses ja üldhariduskoolis.

ABC keeltekool – võõrkeeleõpe Tallinna lastele

Selleks, et arendada positiivset motivatsiooni ja arendada huvi kellegi teise kõne vastu, ei tohiks vanemad takistada lapsel varakult õppida. ABC kool tagab võõrkeelte kiire ja tõhusa õppimise tänu ainulaadsetele meetoditele:

 • aktiivõpe ja liikumismängud;
 • viktoriinid ja võistlused väikestele erudiitidele;
 • uuenduslike tehnoloogiate kasutamine;
 • kohtumised välismaiste külalistega;
 • praktika välismaal elava inimesega vesteldes;
 • kontroll professionaalsete õpetajate poolt.

Suveks võite lapsi registreerida keelelaagrisse, kus on spetsiaalselt ettevalmistatud meelelahutuslikud üritused. Erilised ekskursioonid, rannakonkursid ja uued sõbrad, kes saabuvad Eestisse ja aitavad lapsel oma võõrkeeleoskust täiustada.

CALL ME
+
Call me!
Call Now ButtonCall