fbpx

05.06.2023 🇬🇧 Inglise keel intensiivkursus B1-B2,
emakeelena kõnelejaga,
registreerimine algas🔔Inglise keele kursus inglise keelt emakeelena kõnelejaga.

Tunnid õpilastele ja täiskasvanutele.

Rahvusvaheliste sertifikaatide eksamiks ettevalmistus.

2022/2023 õppeaasta kursustele registreerimine: +372 56181828.

inglise keel

Inglise keel

Liitu kursusega juba täna!

Inglise keel on meile, planeet Maa elanikele, võimalus käia ajaga kaasas!

https://dictionary.cambridge.org

Inglise keel (English)

on indoeuroopa keelkonda kuuluv läänegermaani keel, mis kujunes välja Inglismaal anglosakside valitsemise ajal. Seda räägib 380 miljonit inimest emakeelena ja umbes 600 miljonit esimese võõrkeelena. Ligikaudu 2 miljardit inimest maailmas valdab inglise keelt vähemalt elementaarse suhtlemise tasandil.
Inglise keel on ametliku keelena kasutusel Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Briti Rahvaste Ühenduse riikides kasutatakse seda ametliku või tähtsuselt teise keelena.
Inglise keel kuulub läänegermaani anglo-friisi alamrühma. Tema lähimad sugulased on šoti keel ja Põhja-Hollandis räägitav friisi keel. Mõned keeleteadlased ei pea šoti keelt eraldi keeleks, vaid inglise keele murdeks.
Veel on inglise keele lähedased sugulased ülejäänud läänegermaani keeled, mis ei kuulu anglo-friisi rühma: alamsaksa, hollandi, afrikaani ja ülemsaksa keel. Kuid inglise ja šoti keel on arenenud neist isoleeritult ja sellepärast neist tugevalt lahknenud.

Umbes 17. sajandil arenes keskinglise keel uusinglise keeleks, mis püsib tänapäevani. Niisugune suhteliselt hilja toimunud muutus keeles tähendab, et näiteks Shakespeare’i teosed ei ole tänapäeval lihtsalt mõistetavad ja vajavad ümbersõnastamist, sest on kirjutatud keskinglise keeles. Sellest tuleneb ka kirjapildi ja häälduse väga suur lahknevus. Näiteks itaalia keel on pärast 11. sajandit vähe muutunud ja Dante teosed on itaalia keele oskajale tänapäevalgi täiesti arusaadavad.
Inglise keelel on hulgaliselt häälduse ja ka sõnavara poolest erinevaid dialekte ja muid alamkeeli. Inglismaa eri krahvkondades kõneldakse murrakuid, mis võivad teise kandi inimestele olla arusaamatud. Samuti kõneldakse maailmas kümneid inglise keele kreoolkeeli.

CALL ME
+
Call me!
Call Now ButtonCall