fbpx
иностранные языки в Таллинне
Võõrkeeled Tallinnas
14. dets. 2018
Keeleoskus reisimiseks Euroopas
15. märts 2019

Eesti keel tudengitele

Eesti keel tudengitele


Umbes 9,8% Eesti kolledžite ja kõrgkoolide üliõpilastest on välismaalased. 120 riigist välja rännanud või 60 tuhat inimest omandavad igal aastal uut eriala ja saavad Euroopa tüüpi diplomeid.
Intensiivne eesti keele kursus üliõpilastele, mille on välja töötanud kogenud ABC keeltekooli õpetajad, annab võimaluse astuda ühte Tallinna, Tartu või Narva ülikooli või täiustada juba olemasolevat keeleoskust. Prestiižsed bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadid, mis avavad ülikooli lõpetajatele ELi ja Schengeni piirid.

Kõrghariduse eelised Eestis

Bologna süsteemi kasutuselevõtt Eesti Vabariigis aitas kaasa akadeemiate ja ärikoolide haridusprotsessi moderniseerimisele, täiemahulise ülikoolisüsteemi arendamisele. Kauaoodatud reformid loovad soodsad tingimused hariduse kvaliteedi parandamiseks, tööturule luuakse uusi vabu töökohti  ja tööle võetakse kvalifitseeritud spetsialistide. On mitmeid põhjuseid, miks on parem õppida Eestis:

 • madal hind;
 • rahvusvaheliselt tunnustatud haridus;
 • stipendiumid, toetused, toetused erivajadustega inimestele;
 • osalemine õpilaste kohanemis- ja vahetusprogrammides «Erasmus Mundus»;
 • võimalus saada tasustatud internatuuris ning seejärel kindlustada töökoht;
 • õpetamisel on valik inglise, vene, eesti keeles;
 • ajutine sissetulek ilma tööloata;
 •   väljavaade leida tööd Euroopas ja Skandinaavia riikides.

Hea uudis abiturientidele on koolituskulude hüvitamine ülikooli kulul. Selleks, et nautida tasuta hariduse privileege Eestis, oleks vajalik tulla eesti keele kursustele tudengitele ABC keeltekoolis Tallinnas. Kursusel ei ole lubatud kasutada võõrkeelt klassiruumis, samuti akadeemiliste võlgade olemasolu. Üliõpilane on kohustatud täitma õppekoormust eelarve alusel ja saavutama kõrgeid akadeemilisi tulemusi.


Eesti keele õppimine Tallinna tudengitele

Alates 2015. aastast on Eesti ülikoolidesse sisenemise taotluste arv kasvanud 4 korda. Balti riikides kõrgharidust soovivate inimeste kiire kasv on põhjustanud taotlejatele nõuete karmistumise. Tänu eesti keele kursusele üliõpilastele ABC keeltekoolis Tallinnas on võimalik saavutada iseseisva keelekasutaja tase, astuda ülikooli või jätkata edukaid õpinguid.

В2.1.  Kõne sujuv, hääldus aktsendiga, mõtte sõnastus on loogiliselt õige. Kõneleja osaleb aktiivselt spontaansetes dialoogides ühiskondlike ja igapäevaste teemadega, arutleb keskkonna, tervisliku eluviisi, kultuuri ja ajaloo küsimusi, räägib reisimisest ja perekonnast. Suudab vastata paljudele küsimustele, kaitsta oma seisukohti, esitada põhjendatud argumente. Erialase sõnavara ja emotsionaalselt väljendusrikka sõnavara kasutamine vestluses ei valmista raskusi. Kuulatakse tajutud üksikasjalikke sõnumeid, esitusi-, raadio- ja telesaateid, mille tekstid on taustamüraga. Kergesti valmivad kirjalikud ettekanded ja esseede koostamine. Eesti keele kesktasemel grammatika võimaldab üliõpilasel koostada resümeesid, kirjutada motivatsioonikirju või esitada aruanne tehtud töö kohta.

В2.2. Vabalt aru saamine ilukirjandusest, tootmisest ja tehnilisest dokumentatsioonist, teadusartiklitest, filmidest, meelelahutusprogrammidest, poliitilistest uudistest ja kultuurielust. Võime vestelda ja osaleda aruteludes mis tahes teemal, kasutades stilistiliselt värvikat sõnavara, fraseologisme, konteksti. Kirjalikes töödes pole grammatilisi ja struktuurilisi vigu, need on informatiivsed ja mahukad. Lepingute koostamise oskused, ettekanded, kokkuvõtted, aruanded on juba automaatsed.

АВС — kool eesti keele õppimiseks tudengitele

Saada üheks 4300 diplomeeritud spetsialistiks, kes saavad igal aastal kõrghariduse Baltikumis, on lihtne. Alustage oma ettevalmistusi sisseastumiseksamiks ja registreeruge end ABC keeltekooli, kuhu kutsume 17-19-aastaseid õpilasi, osalemaks Tallinna linnas eesti keele kursustel.

Eelised ettevalmistuseks keeleõppekeskuses Eesti pealinnas:

 • online-registreerimine ja maksmise võimalus Interneti kaudu ;
 • mugav ajagraafik;
 • interaktiivne õppetöö;
 • grupi ja individuaaltunnid;
 • õpe toimub õpetajatega, kes räägivad õpetatavat keelt emakeelena;
 • kursused eesti keele õpet alustavale null tasemele;
 • B1 ja B2 keeletaseme omandamine õpet jätkavatele õpilastele ja üliõpilastele;
 • eesti keele oskuse eksamiks ettevalmistamine  Eesti keele tasemeeksamid.


Kandidaat võib olla ka taotleda sertifikaati IELTS või TOFEL. Tallinnas asuv ABC keeltekool aitab teil kiiresti omandada materjale, et testida oma inglise keele oskust ning saada vajalikku Intermediate,  Pre-Intermediate või kõrgemat taset.

CALL ME
+
Call me!
Call