fbpx
Milliseid keeli peate reisimiseks teadma?
14. dets. 2018
Eesti keel tudengitele
15. märts 2019

Võõrkeeled Tallinnas

Võõrkeelte õppimine Tallinnas

Haridus Eestis – see on suurepärane võimalus arendada keeleoskust, saada Euroopas tunnustatud diplom ning töötada kõrgelt tasustatud töökohal spetsialistina. ABC keeltekool Tallinnas pakub uusi meetodeid võõrkeelte õppimiseks täiskasvanutele, üliõpilastele ja lastele. Kogenud õpetajad valmistavad õpilasi ette sooritama edukalt IELTS, TestDaF ja DELF eksamit ning kvalifitseeritud spetsialistid aitavad teil luua motivatsioonikirju, CV-d ja leida välismaal vabu töökohti.

Keelekursused Tallinnas


Umbes 68% inimestest, kes soovivad võõrkeeli kiiresti omandada, loodavad kallitele juhendajatele või töötavad iseseisvalt õpikute ja audioraamatutega. Saavutatud tulemus on siiski kahjuks vaid 10 – 15% soovitust. Keeleõppe eeliseks Tallinnas on efektiivsed kursused Eestis sertifitseeritud õpetajate ja välismaalt pärit võõrkeele filoloogide juhendamisel. ABC keeltekool pakub järgmisi kursuseid:

  • hiina;
  • hispaania;
  • inglise;
  • itaalia;
  • saksa;
  • jaapani;
  • eesti;
  • prantsuse.

Keelepraktika pealinnas ei piirdu ainult koolitunnis õpituga. Igal aastal külastab Tallinna 4,5 miljonit külastajat Saksamaalt, Soomest, Poolast, Rootsist ja Aasia riikidest. Üle 13 erineva rahvuse esindaja elavad ajutiselt või alaliselt Balti riikide territooriumil.

Võõrkeelte õppimise programm Tallinnas


Võttes arvesse Euroopa haridusstandardeid, rakendab ABC keelekool õppeprotsessis teabe- ja metodoloogilist, organisatsioonilist ja järelevalvefunktsiooni. Üliõpilase koolituse igal etapil on ette nähtud keelelised väljavaated ja kõnekeele areng, võõrkeele grammatika, sõnavara, õigekirja ja hääldusreeglite parandamine.

Kursus algajatele. Motiveerimise kujundamine, välisriigi geograafilise asukoha, selle kultuuri tundmine, traditsioonid ja iseärasused. Õpilane tunneb vähemalt 600 sõna, mõistab lühikesi fraase kuulmise järgi, oskab kirjutada sünnikuupäeva, rääkida perekonnast, hobidest, vabast ajast.

Keskmine, kesktasemel keelekasutaja. Teadmised põhilistest aegadest, grammatilistest konstruktsioonidest, fraseoloogilised muutused võimaldavad teil rääkida oma vastasega sotsiaal- ja poliitilistel teemadel, täita ankeete, kokkuvõtteid, tekste valikuliselt tõlkida, mõista audio- ja videomaterjale. Sõnavara on suurem kui 1000 sõna.

Professionaalne keelekasutaja. Kõnekeel ja keeleoskused ei erine emakeele kõnelejast. Kasutaja analüüsib erinevaid adapteerimata materjale, mõistab kunstiteoste tähendust, teaduslikke artikleid ja esitab oma mõtteid väga spetsiifiliste teemade kohta. Kirjalikes töödes esineb vigu väga harva.


Õpetajad alustavad võõrkeeleõpet Tallinnas 4-5 aastastele lastele. Sünnikeelse
ja võõrkeelse kõne paralleelne õppimine aitab kaasa loogika, intelligentsuse ja abstraktse mõtlemise arendamisele. Lõbusad mängulised tegevused koos viktoriinide, võistluste ja välisriikide külalistega kohtumistega. Suveks on vanematel võimalik registreerida oma laps keelelaagrisse.

Võõrkeeleoskuste tase

Õppetegevuse kokkuvõtteks ja õpetajate töö hindamiseks määrab ABC keeltekool õpetajatele teste ja väljastab sertifikaate. Kui kursuslane on näidanud suureäraseid tulemusi, saab õpilanetäiendava ettevalmistuse rahvusvahelise süsteemi CEFR eksamiks. Võõrkeeleoskuste tasemed on järgmised.

A. Peamised teemad: tervitus, hüvastijätmine, viisakusväljendid, abi palumine, hobid, majapidamisvahendid ja ostud. Kasutatakse ja mõistetakse ainult õpitud väljendeid, kuid kõneleja räägib selgelt ja aeglaselt. Mõistetakse märke, reklaame, tekstid tõlgitakse sõnastikuga. Kirjalikus vormis koostatakse tekste postkaartidele ja kirjadele.

B. Kasutajale on mõistetavad võõrkeelsete videote, ajalehtede reklaamide, funktsionaalsete lugemistestide sisu ja konteksti üldine tähendus. Võime üksikasjalikult kirjeldada sündmusi oma seisukoha kinnitamiseks. Kirjalikult osatakse isiklikke mõtteid väljendada üldise kirjaoskuse tasemel, järjepidevust silmas pidades.


C. Võõrkeele oskus väga perfektselt omandatud. Sõnavara hõlmab riigi sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke probleeme, kutsetegevust ja väga spetsiifilist ametialast keelt. Intonatsioon ja hääldus vastavad emakeelt kõneleva valdaja tasemele.

ABC kool: võõrkeelte õppimine Tallinnas


Enamik kõrgemaid ja kutseõppeasutusi on koondunud maalilisse Eesti pealinna, mis on saanud eurotsooni lahutamatuks ja Schengeni piirilepingu osaks. Tänu heale asukohale ja tihedatele sõbralikele suhetele teiste Euroopa riikidega peetakse Tallinna võõrkeelte õppimise ja kvalitatiivse hariduse omandamisel perspektiivikaks. Keelekeskus ABC on neile, kes alustavad või jätkavad keeleõpet selle kinnituseks. Interaktiivseid kursused jaapani ja hiina, inglise, itaalia, hispaania, saksa, prantsuse ja eesti keeles – need aitavad tegeleda äriga, leida tööd või saada sisse heasse ülikooli välismaal.

CALL ME
+
Call me!
Call Now ButtonCall